ŠĻą”±į>ž’ ƒž’’’ž’’’‚’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T8ĶÉĄį°Įā\p B°aĄ=ŗ ThisWorkbookœÆ¼=ąx9!²8X@"·Ś1š’† ‹[SO1š’† ‹[SO1š’† ‹[SO1š’† ‹[SO1“’† ‹[SO1š’† ‹[SO1"h’¼† ’N‹[_GB23121"@’¼† ’N‹[_GB23121"’† ’N‹[_GB23121š † ‹[SO1š$† ‹[SO1ܐ† ‹[SO1Ü † ‹[SO1h8¼† ‹[SO1,8¼† ‹[SO18¼† ‹[SO1Ü8¼† ‹[SO1ܐ† ‹[SO1ܐ† ‹[SO1ܼ† ‹[SO1Ü4¼† ‹[SO1Ü ¼† ‹[SO1ܐ† ‹[SO1Ü † ‹[SO1Ü4† ‹[SO1Ü<† ‹[SO1Ü?¼† ‹[SO1Ü>† ‹[SO1Č’ Arial1 š’ Arial MT1.š’ Times New Roman1Č’ Geneva1Č’ Helv1ܐ† ‹[SO1Ü † ‹[SO1. ’ Times New Roman1*Č’¼ MS Sans Serif1.Č’ Times New Roman1 š’¼ Arial MT1 ’ Arial1š’¼ Arial1š’ Helv1š  Helv1*Č’ MS Sans Serif1&Œ’ Small Fonts1 š’ Arial MT1 Ü’ Arial MT1Č’¼ Tms Rmn1*Ȑ MS Sans Serif1Č’† ‹[SO1h8¼† ‹[SO1,8¼† ‹[SO18¼† ‹[SO1Ü8¼† ‹[SO1’¼† wiSO1Č’† wiSO1ܐ† ‹[SO1ܐ Tahoma1“’¼ Arial1Č’¼ Arial1ܐ† ‹[SO1ܐ Tahoma1ܼ† ‹[SO1Ü4¼† ‹[SO1Ü ¼† ‹[SO1ܐ† ‹[SO1Ü † ‹[SO1Ü4† ‹[SO1Ü<† ‹[SO1Ü?¼† ‹[SO1Ü>† ‹[SO1"† ’N‹[_GB23121ܐ† ‹[SO1Ü † ‹[SO1h8¼† ‹[SO1,8¼† ‹[SO18¼† ‹[SO1Ü8¼† ‹[SO1ܐ†‹[SO1ܐ†‹[SO1ܼ†‹[SO1Ü4¼†‹[SO1Ü ¼†‹[SO1ܐ†‹[SO1Ü †‹[SO1Ü4†‹[SO1Ü<†‹[SO1Ü?¼†‹[SO1Ü>†‹[SO1"† ’N‹[_GB2312"„"#,##0;"„"\-#,##0"„"#,##0;[Red]"„"\-#,##0"„"#,##0.00;"„"\-#,##0.00#"„"#,##0.00;[Red]"„"\-#,##0.007*2_ "„"* #,##0_ ;_ "„"* \-#,##0_ ;_ "„"* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ "„"* #,##0.00_ ;_ "„"* \-#,##0.00_ ;_ "„"* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)°"„"#,##0;\-"„"#,##0±"„"#,##0;[Red]\-"„"#,##0²"„"#,##0.00;\-"„"#,##0.00#³"„"#,##0.00;[Red]\-"„"#,##0.005“0_-"„"* #,##0_-;\-"„"* #,##0_-;_-"„"* "-"_-;_-@_-,µ'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-=¶8_-"„"* #,##0.00_-;\-"„"* #,##0.00_-;_-"„"* "-"??_-;_-@_-4·/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-ø"Yes";"Yes";"No"¹"True";"True";"False"ŗ"On";"On";"Off"]»,[$¬ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$¬ -2]\ #,##0.00\) ¼0.00_ ½"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!¾"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)'æ""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7Ą2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)?Į:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)Ā\$#,##0.00;\(\$#,##0.00\)Ć\$#,##0;\(\$#,##0\)Ä#,##0;\(#,##0\)Å yy\.mm\.ddĘ#,##0.0_);\(#,##0.0\)#Ē"$"\ #,##0_-;[Red]"$"\ #,##0\-)Č$"$"\ #,##0.00_-;[Red]"$"\ #,##0.00\-;É6_-"$"\ * #,##0_-;_-"$"\ * #,##0\-;_-"$"\ * "-"_-;_-@_-CŹ>_-"$"\ * #,##0.00_-;_-"$"\ * #,##0.00\-;_-"$"\ * "-"??_-;_-@_-ąõ’ Ą ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ąõ’ ōĄ ą Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąō’"@ @ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ą õ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ą!õ’ Ą ąõ’ Ą ąõ’ Ą ą"õ’“Ÿ ą õ’“Ÿ ą õ’“Ÿ ą õ’“Ÿ ą õ’“Ÿ ą õ’“Ÿ ą õ’“Ÿ ą õ’“Ÿ ą"õ’“­ ą õ’“­ ą õ’“­ ą õ’“­ ą õ’“­ ą õ’“­ ą õ’“­ ą õ’“­ ą"õ’“Ŗ ą õ’“Ŗ ą õ’“Ŗ ą õ’“Ŗ ą õ’“Ŗ ą õ’“Ŗ ą õ’“Ŗ ą õ’“Ŗ ą"õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą"õ’“› ą õ’“› ą õ’“› ą õ’“› ą õ’“› ą õ’“› ą õ’“› ą õ’“› ą"õ’“Æ ą õ’“Æ ą õ’“Æ ą õ’“Æ ą õ’“Æ ą õ’“Æ ą õ’“Æ ą õ’“Æ ąIõ’“Ÿ ąIõ’“­ ąIõ’“Ŗ ąIõ’“® ąIõ’“› ąIõ’“Æ ą"õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą"õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą"õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą"õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą õ’“® ą"õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą õ’“¬ ą"õ’“³ ą õ’“³ ą õ’“³ ą õ’“³ ą õ’“³ ą õ’“³ ą õ’“³ ą õ’“³ ąIõ’“¬ ąIõ’“ ąIõ’“‹ ąIõ’“® ąIõ’“¬ ąIõ’“³ ą#õ’“ž ą õ’“ž ą õ’“ž ą õ’“ž ą õ’“ž ą õ’“ž ą õ’“ž ą õ’“ž ą#õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą õ’“ ą#õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą õ’“‹ ą#õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą#õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą#õ’““ ą õ’““ ą õ’““ ą õ’““ ą õ’““ ą õ’““ ą õ’““ ą õ’““ ąJõ’“ž ąJõ’“ ąJõ’“‹ ąJõ’“¤ ąJõ’“± ąJõ’““ ą!ō’ Ą ą$ō’*Ą ąµõ’ ųĄ ą&Äõ’ Ą ą·õ’ ųĄ ąÉõ’ ųĄ ąŹõ’ ųĄ ą&Āõ’ Ą ąō’ @ @ Ą ą&Ćõ’ Ą ą'½õ’ Ą ą(&õ’ “ ą)õ’”"@ Ą ą)õ’@ Ą ą( õ’ “@ @  ą*Ęõ’  ą+Ęõ’ Œ ą,&õ’ ųĄ ą,(õ’ ųĄ ąÉõ’ ųĄ ąõ’ ųĄ ą,¾õ’ ųĄ ą,æõ’ ųĄ ąČõ’ ųĄ ąÉõ’ ųĄ ą&õ’ Ą ą-%õ’ Ą ąĒõ’ Ą ą!õ’ Ą ą.ō’"Ą ą/ō’ @ @ Ą ą$ō’*Ą ą õ’ ųĄ ą! õ’ ųĄ ą' õ’ Ą ą õ’ ČĄ ą,õ’!üĄ ą,õ’ ųĄ ą,õ’ ųĄ ą%õ’" Ą ą,õ’ ųĄ ą,õ’ ¼– ą0ō’ @ HĄ ą1õ’ Ą ąõ’#Ą ą0ō’ @ HĄ ą0ō’ @ HĄ ąō’"@ @ Ą ą2õ’|Ą ą õ’ ųĄ ą õ’ ųĄ ąĮõ’ ųĄ ąĄõ’ ųĄ ąõ’#Ä@ Ą ąKõ’ōĄ ąLõ’ŌPĄ ą4õ’ŌPĄ ąõ’ŌPĄ ąõ’ŌPĄ ąõ’ŌPĄ ąõ’ŌPĄ ąõ’ŌPĄ ąõ’ŌPĄ ąõ’ŌPĄ ąMõ’ŌP Ą ą5õ’ŌP Ą ąõ’ŌP Ą ąõ’ŌP Ą ąõ’ŌP Ą ąõ’ŌP Ą ąõ’ŌP Ą ąõ’ŌP Ą ąõ’ŌP Ą ąNõ’Ō Ą ą6õ’Ō Ą ąõ’Ō Ą ąõ’Ō Ą ąõ’Ō Ą ąõ’Ō Ą ąõ’Ō Ą ąõ’Ō Ą ąõ’Ō Ą ąNõ’ōĄ ą6õ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ą3õ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ą7õ’"Ä@ Ą ą8õ’"Ä Ą ąOõ’“­ ą9õ’“­ ąõ’“­ ąõ’“­ ąõ’“­ ąõ’“­ ąõ’“­ ąõ’“­ ąõ’“­ ą:õ’“­ ąIõ’Ą ąIõ’Ą ąõ’Ą ąõ’ Ą ąIõ’Ą ąõ’Ą ąõ’Ą ąõ’Ą ąõ’Ą ąõ’Ą ąõ’Ą ąõ’Ą ąõ’Ą ą"õ’Ą ą õ’Ą ą õ’Ą ą õ’Ą ą õ’Ą ą õ’Ą ą õ’Ą ą õ’Ą ąIõ’Ą ąIõ’Ą ąIõ’Ą ąIõ’Ą ąIõ’Ą ą ō’ōĄ ą<õ’ ōĄ ą;õ’ ōĄ ąPõ’“Ŗ ą=õ’“Ŗ ąõ’“Ŗ ąõ’“Ŗ ąõ’“Ŗ ąõ’“Ŗ ąõ’“Ŗ ąõ’“Ŗ ąõ’“Ŗ ą>õ’“Ŗ ąQõ’Ōa>Ą ą?õ’Ōa>Ą ąõ’Ōa>Ą ąõ’Ōa>Ą ąõ’Ōa>Ą ąõ’Ōa>Ą ąõ’Ōa>Ą ąõ’Ōa>Ą ąõ’Ōa>Ą ą,õ’ ųĄ ą*õ’ ųĄ ąRõ’”— — – ą@õ’”— — – ąõ’”— — – ąõ’”— — – ąõ’”— — – ąõ’”— — – ąõ’”— — – ąõ’”— — – ąõ’”— — – ąSõ’”ffææ· ąAõ’”ffææ· ąõ’”ffææ· ąõ’”ffææ· ąõ’”ffææ· ąõ’”ffææ· ąõ’”ffææ· ąõ’”ffææ· ąõ’”ffææ· ąTõ’ōĄ ąBõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ą8õ’!Ä Ą ąUõ’ōĄ ąCõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąõ’ōĄ ąVõ’Ō`Ą ąDõ’Ō`Ą ąõ’Ō`Ą ąõ’Ō`Ą ąõ’Ō`Ą ąõ’Ō`Ą ąõ’Ō`Ą ąõ’Ō`Ą ąõ’Ō`Ą ąõ’ Ą ą)õ’ ųĄ ą+õ’ ųĄ ą)õ’ ųĄ ą+õ’ ųĄ ą+õ’ ųĄ ą)õ’ ųĄ ą#õ’“¾ ą õ’“¾ ą õ’“¾ ą õ’“¾ ą õ’“¾ ą õ’“¾ ą õ’“¾ ą õ’“¾ ą#õ’“Š ą õ’“Š ą õ’“Š ą õ’“Š ą õ’“Š ą õ’“Š ą õ’“Š ą õ’“Š ą#õ’“¹ ą õ’“¹ ą õ’“¹ ą õ’“¹ ą õ’“¹ ą õ’“¹ ą õ’“¹ ą õ’“¹ ą#õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą õ’“¤ ą#õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą õ’“± ą#õ’“µ ą õ’“µ ą õ’“µ ą õ’“µ ą õ’“µ ą õ’“µ ą õ’“µ ą õ’“µ ąÅõ’#Ą Ą ąõ’!Ä@ Ą ąWõ’“« ąEõ’“« ąõ’“« ąõ’“« ąõ’“« ąõ’“« ąõ’“« ąõ’“« ąõ’“« ąXõ’”ææ– ąFõ’”ææ– ąõ’”ææ– ąõ’”ææ– ąõ’”ææ– ąõ’”ææ– ąõ’”ææ– ąõ’”ææ– ąõ’”ææ– ąYõ’”— — Æ ąGõ’”— — Æ ąõ’”— — Æ ąõ’”— — Æ ąõ’”— — Æ ąõ’”— — Æ ąõ’”— — Æ ąõ’”— — Æ ąõ’”— — Æ ąõ’"Ą Ą ąõ’ Ą ą ō’ōĄ ą,õ’ Ą ąJõ’“¾ ąJõ’“Š ąJõ’“¹ ąJõ’“¤ ąJõ’“± ąJõ’“µ ą+õ’ ųĄ ą)õ’ ųĄ ąõ’œ  š ąõ’œ  š ąĄ ą Ą ą 8@ @ Ą ąH”8@ @ Ą ą8Ą ą0Ą ą8@ @ Ą ąZa8@ @ Ą ||’3ĆW^}A}T * #,##0.ef??_-;_-@}A}U * #,##0.ef??_-;_-@}A}V * #,##0.ef??_-;_-@}A}W * #,##0.ef??_-;_-@}A}X * #,##0.ef??_-;_-@}A}Y * #,##0.ef ??_-;_-@}A}Š * #,##0.ĢL??_-;_-@}A}‹ * #,##0.ĢL??_-;_-@}A}Œ * #,##0.ĢL??_-;_-@}A} * #,##0.ĢL??_-;_-@}A}Ž * #,##0.ĢL??_-;_-@}A} * #,##0.ĢL ??_-;_-@}A}Ą * #,##0.23??_-;_-@}A}Į * #,##0.23??_-;_-@}A}Ā * #,##0.23??_-;_-@}A}Ć * #,##0.23??_-;_-@}A}Ä * #,##0.23??_-;_-@}A}Å * #,##0.23 ??_-;_-@}-}ü * #,##0.}A}ż * #,##0.??_-;_-@}A} * #,##0.’???_-;_-@}A} * #,##0.23??_-;_-@}-} * #,##0.}A}+ œ’* #,##0.’ĒĪ’??_-;_-@}-}5 * #,##0.}-}6 * #,##0.}-}9 * #,##0.}-}J * #,##0.}-}K * #,##0.}-}L * #,##0.}-}M * #,##0.}-}N * #,##0.}A}R a’* #,##0.ĘļĪ’??_-;_-@}U}\ * #,##0.??_-;_-@##0.}‘}g ś}’* #,##0.ņņņ’??_-;_-@’##0.’ ’ ’}‘}p * #,##0.„„„’??_-;_-@???’##0.???’ ???’ ???’}-}y ’* #,##0.}-}ƒ ’’* #,##0.}A}Œ ś}’* #,##0.’€’??_-;_-@}A}Ī œe’* #,##0.’ėœ’??_-;_-@}‘}× ???’* #,##0.ņņņ’??_-;_-@???’##0.???’ ???’ ???’}‘}ą ??v’* #,##0.’Ģ™’??_-;_-@’##0.’ ’ ’}A}ķ * #,##0.??_-;_-@}A}ī * #,##0.??_-;_-@}A}ļ * #,##0.??_-;_-@}A}š * #,##0.??_-;_-@}A}ń * #,##0.??_-;_-@}A}ņ * #,##0. ??_-;_-@}x}õ’’Ģ’* #,##0.²²²’ ??_²²²’’## ²²²’’ ²²²’’}(}ž * #,##0.““ mouse.drv=lm“ %REDUCTION“ _2007t^Ē‘-”‹R“_5t^Ļ~%„”‹R“ _8gżNĻ~ŒteT„vRg„bhˆ“ _Book1“ _Book1_1“ _Book1_2“ _Book1_3“ _Book1_4“_ET_STYLE_NoName_00_“ _Sheet2“ _Sheet3“ _WĒ‘-lQųS07t^"”R„˜—{“!_Ē‘-lQųS2007t^„˜—{!jHr“ _Ē‘-;`b,g„˜—{“3!_aˆ3–2¶[1g12åe°e3užR‰[hQu§Nø‹ļSĮ‹Gl;`hˆ“" _u§N”‹RRg0923“#_•bDRg!j‹W“%$20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2’6’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2“)%20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 2’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 2“)&20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 3’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 3“)'20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 4’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 4“)(20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 5’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 5“))20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 6’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 6“)*20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 7’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 7“)+20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 8’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 8“%,20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2’6’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2“)-20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 2’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 2“).20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 3’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 3“)/20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 4’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 4“)020% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 5’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 5“)120% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 6’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 6“)220% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 7’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 7“)320% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 8’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 8“%420% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2’6’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2“)520% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 2’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 2“)620% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 3’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 3“)720% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 4’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 4“)820% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 5’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 5“)920% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 6’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 6“):20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 7’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 7“);20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 8’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 8“%<20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2’6’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2“)=20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 2’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 2“)>20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 3’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 3“)?20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 4’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 4“)@20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 5’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 5“)A20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 6’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 6“)B20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 7’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 7“)C20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 8’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 8“%D20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2’6’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2“)E20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 2’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 2“)F20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 3’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 3“)G20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 4’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 4“)H20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 5’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 5“)I20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 6’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 6“)J20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 7’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 7“)K20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 8’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 8“%L20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2’6’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2“)M20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 2’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 2“)N20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 3’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 3“)O20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 4’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 4“)P20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 5’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 5“)Q20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 6’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 6“)R20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 7’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 7“)S20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 8’:’’’20% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 8“T 20% - @wr‚ 1’G’’ 20% - @wr‚ 1 efÜęń’ ’%“U 20% - @wr‚ 2’G’"’ 20% - @wr‚ 2 efņÜŪ’ ’%“V 20% - @wr‚ 3’G’&’ 20% - @wr‚ 3 efėńŽ’ ’%“W 20% - @wr‚ 4’G’*’ 20% - @wr‚ 4 efäßģ’ ’%“X 20% - @wr‚ 5’G’.’ 20% - @wr‚ 5 efŚīó’ ’%“Y 20% - @wr‚ 6’G’2’ 20% - @wr‚ 6  efżéŁ’ ’%“%Z40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2’6’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2“)[40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 2’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 2“)\40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 3’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 3“)]40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 4’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 4“)^40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 5’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 5“)_40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 6’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 6“)`40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 7’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 7“)a40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 8’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 8“%b40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2’6’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2“)c40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 2’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 2“)d40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 3’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 3“)e40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 4’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 4“)f40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 5’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 5“)g40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 6’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 6“)h40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 7’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 7“)i40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 8’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 8“%j40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2’6’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2“)k40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 2’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 2“)l40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 3’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 3“)m40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 4’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 4“)n40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 5’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 5“)o40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 6’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 6“)p40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 7’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 7“)q40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 8’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 8“%r40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2’6’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2“)s40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 2’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 2“)t40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 3’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 3“)u40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 4’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 4“)v40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 5’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 5“)w40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 6’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 6“)x40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 7’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 7“)y40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 8’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 8“%z40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2’6’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2“){40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 2’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 2“)|40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 3’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 3“)}40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 4’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 4“)~40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 5’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 5“)40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 6’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 6“)€40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 7’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 7“)40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 8’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 8“%‚40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2’6’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2“)ƒ40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 2’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 2“)„40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 3’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 3“)…40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 4’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 4“)†40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 5’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 5“)‡40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 6’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 6“)ˆ40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 7’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 7“)‰40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 8’:’’’40% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 8“Š 40% - @wr‚ 1’G’’ 40% - @wr‚ 1 ĢLøĢä’ ’%“‹ 40% - @wr‚ 2’G’#’ 40% - @wr‚ 2 ĢLęø·’ ’%“Œ 40% - @wr‚ 3’G’'’ 40% - @wr‚ 3 ĢLŲä¼’ ’%“ 40% - @wr‚ 4’G’+’ 40% - @wr‚ 4 ĢLĢĄŚ’ ’%“Ž 40% - @wr‚ 5’G’/’ 40% - @wr‚ 5 ĢL·Žč’ ’%“ 40% - @wr‚ 6’G’3’ 40% - @wr‚ 6  ĢLüÕ“’ ’%“%60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2’6’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2“)‘60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 2’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 2“)’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 3’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 3“)“60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 4’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 4“)”60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 5’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 5“)•60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 6’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 6“)–60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 7’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 7“)—60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 8’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 1 2 8“%˜60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2’6’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2“)™60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 2’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 2“)š60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 3’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 3“)›60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 4’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 4“)œ60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 5’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 5“)60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 6’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 6“)ž60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 7’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 7“)Ÿ60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 8’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 2 2 8“% 60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2’6’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2“)”60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 2’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 2“)¢60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 3’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 3“)£60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 4’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 4“)¤60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 5’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 5“)„60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 6’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 6“)¦60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 7’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 7“)§60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 8’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 3 2 8“%Ø60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2’6’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2“)©60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 2’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 2“)Ŗ60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 3’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 3“)«60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 4’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 4“)¬60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 5’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 5“)­60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 6’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 6“)®60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 7’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 7“)Æ60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 8’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 4 2 8“%°60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2’6’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2“)±60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 2’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 2“)²60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 3’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 3“)³60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 4’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 4“)“60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 5’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 5“)µ60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 6’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 6“)¶60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 7’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 7“)·60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 8’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 5 2 8“%ø60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2’6’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2“)¹60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 2’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 2“)ŗ60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 3’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 3“)»60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 4’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 4“)¼60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 5’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 5“)½60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 6’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 6“)¾60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 7’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 7“)æ60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 8’:’’’60% - :_Œ‡eW[œ˜r‚ 6 2 8“Ą 60% - @wr‚ 1’G’ ’ 60% - @wr‚ 1 23•³×’ ’’’’%“Į 60% - @wr‚ 2’G’$’ 60% - @wr‚ 2 23Ś–”’ ’’’’%“Ā 60% - @wr‚ 3’G’(’ 60% - @wr‚ 3 23Äכ’ ’’’’%“Ć 60% - @wr‚ 4’G’,’ 60% - @wr‚ 4 23± Ē’ ’’’’%“Ä 60% - @wr‚ 5’G’0’ 60% - @wr‚ 5 23’ĶÜ’ ’’’’%“Å 60% - @wr‚ 6’G’4’ 60% - @wr‚ 6  23śæ’ ’’’’%“ Ę6mal“Ē args.style“ČComma [0]_!!!GO“É comma zerodec“Ź Comma_!!!GO“ĖCurrency [0]_!!!GO“ĢCurrency_!!!GO“Ķ Currency1“ ĪDATE“ĻDollar (zero dec)“ ŠDOLLARS“ ŃGrey“ ŅHeader1“ ÓHeader2“ŌInput [yellow]“Õ Input Cells“Ö Linked Cells“×Millares [0]_96 Risk“ŲMillares_96 Risk“ŁMilliers [0]_!!!GO“ŚMilliers_!!!GO“ŪMoneda [0]_96 Risk“ÜMoneda_96 Risk“)ŻMon •aire [0]_!!!GO“!ŽMon •aire_!!!GO“ßNew Times Roman“ ąno dec“įNormal - Style1“ā Normal_!!!GO“ ćNUMBER“ä PART NUMBER“å per.style“ę Percent [2]“ē Percent_!!!GO“ čPercent1“éPourcentage_pldt“ źPSChar“ ėPSDate“ ģPSDec“ķ PSHeading“ īPSInt“ ļPSSpacer“ šsstot“ńStandard_AREAS“ ņsummary“ót“ōt_HVAC Equipment (3)“ õTIME“öJU“÷€’’’’~vRŌk“ų~vRŌk 2“;ł`c’X [0.00]_Region Orders (2)“-ś`c’X_Region Orders (2)“ ū÷S“ üh˜˜’+’’h˜˜ I}’%“ żh˜˜ 1’=’’h˜˜ 1 I}’%O½’“žh˜˜ 1 2’"’’’h˜˜ 1 2“’h˜˜ 1 2 2’&’’’h˜˜ 1 2 2“h˜˜ 1 2 3’&’’’h˜˜ 1 2 3“h˜˜ 1 2 4’&’’’h˜˜ 1 2 4“h˜˜ 1 2 5’&’’’h˜˜ 1 2 5“h˜˜ 1 2 6’&’’’h˜˜ 1 2 6“h˜˜ 1 2 7’&’’’h˜˜ 1 2 7“h˜˜ 1 2 8’&’’’h˜˜ 1 2 8“ h˜˜ 2’=’’h˜˜ 2 I}’%’?§æŽ’“h˜˜ 2 2’"’’’h˜˜ 2 2“h˜˜ 2 2 2’&’’’h˜˜ 2 2 2“ h˜˜ 2 2 3’&’’’h˜˜ 2 2 3“ h˜˜ 2 2 4’&’’’h˜˜ 2 2 4“ h˜˜ 2 2 5’&’’’h˜˜ 2 2 5“ h˜˜ 2 2 6’&’’’h˜˜ 2 2 6“ h˜˜ 2 2 7’&’’’h˜˜ 2 2 7“h˜˜ 2 2 8’&’’’h˜˜ 2 2 8“ h˜˜ 3’=’’h˜˜ 3 I}’%23•³×’“h˜˜ 3 2’"’’’h˜˜ 3 2“h˜˜ 3 2 2’&’’’h˜˜ 3 2 2“h˜˜ 3 2 3’&’’’h˜˜ 3 2 3“h˜˜ 3 2 4’&’’’h˜˜ 3 2 4“h˜˜ 3 2 5’&’’’h˜˜ 3 2 5“h˜˜ 3 2 6’&’’’h˜˜ 3 2 6“h˜˜ 3 2 7’&’’’h˜˜ 3 2 7“h˜˜ 3 2 8’&’’’h˜˜ 3 2 8“ h˜˜ 4’/’’h˜˜ 4 I}’%“h˜˜ 4 2’"’’’h˜˜ 4 2“h˜˜ 4 2 2’&’’’h˜˜ 4 2 2“h˜˜ 4 2 3’&’’’h˜˜ 4 2 3“h˜˜ 4 2 4’&’’’h˜˜ 4 2 4“h˜˜ 4 2 5’&’’’h˜˜ 4 2 5“h˜˜ 4 2 6’&’’’h˜˜ 4 2 6“h˜˜ 4 2 7’&’’’h˜˜ 4 2 7“ h˜˜ 4 2 8’&’’’h˜˜ 4 2 8“ !h˜˜ 5’’’’h˜˜ 5“"h˜˜ 5 2’"’’’h˜˜ 5 2“#h˜˜ 5 3’"’’’h˜˜ 5 3“$h˜˜ 5 4’"’’’h˜˜ 5 4“%h˜˜ 5 5’"’’’h˜˜ 5 5“&h˜˜ 5 6’"’’’h˜˜ 5 6“'h˜˜ 5 7’"’’’h˜˜ 5 7“(h˜˜ 5 8’"’’’h˜˜ 5 8“ )h˜˜1“ *čč•“+ī]’5’’ī] ’’ĒĪ’ ’œ’%“ ,ī] 2’’’’ī] 2“-ī] 2 2’ ’’’ī] 2 2“.ī] 2 3’ ’’’ī] 2 3“/ī] 2 4’ ’’’ī] 2 4“0ī] 2 5’ ’’’ī] 2 5“1ī] 2 6’ ’’’ī] 2 6“2ī] 2 7’ ’’’ī] 2 7“3ī] 2 8’ ’’’ī] 2 8“4ī]_Book1“€’’’’8^ĉ“58^ĉ 10’1’’’8^ĉ 10 ’%“68^ĉ 11’1’’’8^ĉ 11 ’%“ 78^ĉ 2“88^ĉ 2 2“ 98^ĉ 3’/’’’8^ĉ 3 ’%“:8^ĉ 3 2“;8^ĉ 3 3“<8^ĉ 3 4“=8^ĉ 3 5“>8^ĉ 3 6“?8^ĉ 3 7“@8^ĉ 3 8“A8^ĉ 3 9“ B8^ĉ 4“C8^ĉ 4 2“D8^ĉ 4 3“E8^ĉ 4 4“F8^ĉ 4 5“G8^ĉ 4 6“H8^ĉ 4 7“I8^ĉ 4 8“ J8^ĉ 5’/’’’8^ĉ 5 ’%“ K8^ĉ 6’/’’’8^ĉ 6 ’%“ L8^ĉ 7’/’’’8^ĉ 7 ’%“ M8^ĉ 8’/’’’8^ĉ 8 ’%“ N8^ĉ 9’/’’’8^ĉ 9 ’%“O’’’’…ž”„c“P R§~>f:yLˆ_1_Book1“Q R§~>f:yR_1_Book1“R}Y’5’’}Y ’ĘļĪ’ ’a’%“ S}Y 2’’’’}Y 2“T}Y 2 2’ ’’’}Y 2 2“U}Y 2 3’ ’’’}Y 2 3“V}Y 2 4’ ’’’}Y 2 4“W}Y 2 5’ ’’’}Y 2 5“X}Y 2 6’ ’’’}Y 2 6“Y}Y 2 7’ ’’’}Y 2 7“Z}Y 2 8’ ’’’}Y 2 8“[}Y_Book1“ \Gl;`’G’’Gl;` ’%O½’O½’“ ]Gl;` 2’’’’Gl;` 2“^Gl;` 2 2’"’’’Gl;` 2 2“_Gl;` 2 3’"’’’Gl;` 2 3“`Gl;` 2 4’"’’’Gl;` 2 4“aGl;` 2 5’"’’’Gl;` 2 5“bGl;` 2 6’"’’’Gl;` 2 6“cGl;` 2 7’"’’’Gl;` 2 7“dGl;` 2 8’"’’’Gl;` 2 8“e’’’’'^“f’’ ’’'^[0]“ g”‹—{’o’’”‹—{ ’ņņņ’ ’ś}’%’’’’’’ ’’“ h”‹—{ 2’’’’”‹—{ 2“i”‹—{ 2 2’"’’’”‹—{ 2 2“j”‹—{ 2 3’"’’’”‹—{ 2 3“k”‹—{ 2 4’"’’’”‹—{ 2 4“l”‹—{ 2 5’"’’’”‹—{ 2 5“m”‹—{ 2 6’"’’’”‹—{ 2 6“n”‹—{ 2 7’"’’’”‹—{ 2 7“o”‹—{ 2 8’"’’’”‹—{ 2 8“pĄhågUSCQ¶@‹‹  å ļ7ŗ Sheet1gg’’’’D T8ĶÉĄ YŽ  dü©ńŅMbP?_*+‚€%Įƒ„&č?'č?(š?)š?”"’ą?ą?œ&œU>¶@‹‹ļ7ŗ Sheet2gg’’’’D T8ĶÉĄ öß  dü©ńŅMbP?_*+‚€%Įƒ„&č?'č?(š?)š?”"’ą?ą?œ&œU>¶@‹‹ļ7ŗ Sheet3gg’’’’D ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0¬HP\h € Œ ˜¤ØMicrosoft Excel@Š+C$ĒĪ@™2ŗė»@4£ś'DŌž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ĄHP X`hp x ”Ø Sheet1Sheet2Sheet3 ¹¤×÷±ķ  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopž’’’rstuvwxž’’’z{|}~€ž’’’ż’’’ż’’’ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄFž’’’Workbook’’’’’’’’’’’’ąSummaryInformation(’’’’qDocumentSummaryInformation8’’’’’’’’’’’’y